TVLOCAL Comunicació
Televisió de girona

La televisió de referència a la ciutat de Girona i a les seves comarques

Principals programes:

Notícies | L’entrevista |  Té de tot |  Tot rodó | Ad Libitum | Torna-la a tocar Sam | Ciutat dels Llibres |  Directes i especials de les principals activitats polítiques, socials i esportives.

Cobertura:  Alt Empordà, Pla de l'Estany, Gironès, Baix Empordà i La Selva interior.